Hoppa till sidans innehåll

Klubbens historia


1992 Två framstående roddare (Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg) flyttar till Uppsala för att studera vid Uppsala universitet. Vid kontakt med ULS if överenskoms att de båda herrarna får förvara en roddbåt i ULS if:s båthus (båtskjulet). Idéer om en kapprodd liknande den mellan Oxford och Cambridge föds och efter kontakter med framstående roddare genomförs en första Universitetskapprodden (UK-rodden) mellan Uppsala och Lund. Tävlingen äger rum i Malmö och består av ett herrlag från vardera lärosäte i 4+. I samband med detta bildas Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS) och likaså en studentroddsektion vid Malmö Roddklubb: Lunds Universitets Roddklubb (LURK). UARS grundare Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg väljs sedemera till klubbens två första hedersmedlemmar.

Ordförande: Elisabeth Gerber

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: -

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1993 Roddverksamheten vid ULS if och VIf för en alltmer tynande tillvaro. Den roddverksamhet som bedrivs av UARS och som är öppen för studenter vid såväl Uppsala universitet som SLU tar över alltmer och dominerar verksamheten.

Ordförande: Lena Kallings

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: Ebba

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1994 Ordförande: Anna

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: -

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1995 Ordförande: Jacob Herschlow

Kassör, tillika vice ordförande: Jesper Johnsson

Sekreterare: Hélène von Horn

Tränare: Karl-Johan Lindholm och Tobias Lövström

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg deltar i rodd-VM i Finland för svenska landslaget (2-, lättvikt).

 

1996 Ett samarbetsavtal upprättas mellan UARS och ULS if samt VIf som går ut på att UARS ska bedriva roddträning i samband med “Nordisk Landskamp” för ULS if:s räkning och UARS får fri nyttjanderätt till båtparken, samt viss ekonomisk ersättning för att hålla båtarna i gott skick (2 500 kr från vardera ULS if och VIF).

 

Ordförande: Lena Malm

Kassör, tillika vice ordförande: Pär Anth

Sekreterare: Anna Deltén

Tränare: Tobias Lövström

Materialförvaltare: David van der Alphen

 

1997 Ordförande: Malin Löving

Kassör, tillika vice ordförande: Fredrik Elgh och Åsa Ericsson

Sekreterare: Helene Carlsen

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Hanno Roubroeks

 

Martin Lövström och Ove Wattle väljs till klubbens tredje respektive fjärde hedersmedlem. Ove Wattle räknas som klubbens urfader, då han är den ende som varit med och rott i ULS if innan UARS ens var påtänkt.

 

1998 Akademiskt Mästerskap i Rodd (AKA-rodden) arrangeras för första gången, med tävlingen mellan Stockholms nation och Göteborg nation i slutet av 1800-talet som förebild. Tävlingen är öppen för nybörjare från såväl Uppsala som övriga universitet och högskolor i Sverige.

 

Ordförande: Åsa Ericsson

Kassör, tillika vice ordförande: Sanna Sainmaa

Sekreterare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Tränare: Sara Åström

Materialförvaltare: Matti Ohlsén

 

Lena Malm väljs till klubbens femte hedersmedlem.

 

1999 Med anledning av den nya tävlingen (AKA-rodden) behövs fler inriggare. Två inriggare hittas in en potatiskällare, där de legat sedan 1949. Till båtarnas 75-års jubileum renoveras båtarna och döps till Polly och Ester, efter det material de sedemera främst kommer att bestå utav (pollyester).

 

Ordförande: Tobias Lövström

Kassör, tillika vice ordförande: Linda Tjäder

Sekreterare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Tränare: Peter Wikström

Materialförvaltare: Markus “Linus” Jonsson

 

2000 Universitetskapprodden arrangeras i storformat och lag bjuds in från Oxford och Cambridge. Ett av UARS största arrangemang genom tiderna. UARS-medlemmen Peter Wikström väljs in i Svenska Roddförbundets styrelse och blir därmed den första UARS-medlemmen att sitta i Svenska Roddförbundets styrelse. En studentroddssektion bildas inom Svenska Roddförbundet. Ytterliggare en styrelsepost införs i klubben: sjätte ledamot. Den sjätte ledamoten ska “vara styrelsen behjälplig”.

 

Ordförande: Tobias Lövström

Kassör, tillika vice ordförande: Emma Wallwork

Sekreterare: Ann-Sofie Ignell

Tränare: Jörgen Winnberg

Materialförvaltare: Petter Ljungström

Sjätte ledamot: Malin Eriksson

 

2001 Från det att klubbens båtpark endast bestått av träbåtar och någon enstaka plastsingel införskaffas klubbens första kolfiberbåt, en gul Empacher (8+). Båten är en av dåtidens finaste 8+ i Sverige och båten kallas inledningsvis för “Empen” eller “Gulingen”. År 2005 döps båten till “Fyris Aurum”.

 

Ordförande: Linda Tjäder

Kassör, tillika vice ordförande: Malin Eriksson

Sekreterare: Jörgen Winnberg

Tränare: Staffan Sundström

Materialförvaltare: Lassi Karonen

Sjätte ledamot: Johan Ihrsén

 

2002 Ett samarbete inleds med Akademiska hus, vilket bland annat medför ett klubbhus på Vindbrovägen 7. Ytterliggare en UARS-medlem väljs in i Svenska Roddförbundets styrelse: Staffan Sundström.

Tobias Lövström väljs till klubbens sjätte hedersmedlem.

 

Ordförande: Emma Wallwork

Kassör, tillika vice ordförande: Mia Holm

Sekreterare: Lotta Kjölvmark

Tränare: Karl-Anders Lindqvist

Materialförvaltare: Martin Bengtsson

Sjätte ledamot: Lassi Karonen (avgår efter halva året för att satsa på rodd på heltid, och ersätts då av Anders Brolin).

 

2003 Klubbens första påskträningsläger anordnas, i Jönköping (Jönköpings roddklubb).

 

Akademiskt Mästerskap i Rodd (AKA-rodden) döps om till Akademiska Mästerskapen i Rodd med anledning av det nya samarbetsavtalet med Akademiska Hus. Tävlingen lockade 23 lag och 115 tävlingsdeltagare, som på grund av det höga vattenståndet fick ligga raklånga under passagen vid Skolbron. Den strida strömmen gjorde även att tre funktionärer ofrivilligt fick erfara en forsränning på en bryggorna. De plockas senare upp vid Nybron.

Båtbryggan förses med nytt flytmaterial och landgången förbättras avsevärt. I brist på byggmaterial byggdes istället strandkanten ut med följande bevingade ord: “Varde land och landet reste sig ur Fyrisån. Varde brygga och bryggan reste sig till nivå med det nya landet. Varde stabil och bryggorna förankrade sig i varandra. I skolen icke andra bryggor gagna, ty då må Fyrisån resa sig och bringa eder med sig ner i djupet. Vårda eder brygga och dev varar i tusen år. Får du en springa i foten skall du vända andra foten till”.

 

Året 2003 var de stora evenemangens år. Den 2 juni genomfördes Gymnasiekapprodden (GKR), en tävling mellan Uppsalas gymnasieskolor på Fyrisån i centrala Uppsala, för första gången. Den 13 september genomförs även Nordisk Studenkapprodd (NSK) för första gången sedan andra världskriget. UARS vann damklassen, medan ett annat svenskt lag knep segern i herrklassen (Chalmers högskola), dock med cox från UARS.

Samarbetet med ULS IF/VIF upphör, men i god stämning. UARS övertar ansvaret för samtliga befintliga båtar och samtliga träåror målas om i UARS klubbfärger. Sandladan byggs också om och får helt ny inredning med båtställningar. Ett nytt samarbete inleds med Universitetspersonalens Idrottsklubb (UIK) vid Uppsala universitet.

Ett sommarträningsläger genomförs på sjön Erken utanför Norrtälje. Vågorna gick höga!

En bättre begagnad Filippi 4x/4- tungvikt införskaffas till klubben och döps kort och gott till “Filippin”. (döps 2008 till “Berlin”)

Lunds universitets roddklubb (LURK) omorganiseras och slås ihop med Malmö högskola, varför klubben tar sig det nya namnet Lund Universitet ochMalmö Högskola (LUMaH). Universitetskapprodden äger rum i Malmö, där UARS vann samtliga klasser utom “herrar B”.

 

Ordförande: Robert Beronius

Kassör, tillika vice ordförande: Mia Holm

Sekreterare: Viveca Jansson

Tränare: Karin Wiklund

Materialförvaltare: Anders Brolin

Sjätte ledamot: Tove Jägerhök

 

2004 Det nya klubbhuset på Vindbrovägen 7 gör det möjligt att anordna inomhusrodd under vinterhalvåret. Fyra roddmaskiner (Concept 2) införskaffas och inomhusrodden tar klubben till nya höjder. Klubben kommer på en andra plats i Svenska Roddförbundets inomhusserie.

Ett påskträningsläger anordnas för andra året i rad och en ny tradition är född i klubben. Årets påskträningsläger äger rum i Norrköping (Norrköping Roddklubb).

Jörgen Winnberg inväljs i Svenska Roddförbundets domarråd och blir därmed UARS första domare och representant i domarrådet.

Klubben inleder juniorverksamhet i begränsad skala och UARS förste junior genom tiderna blir 15-åriga Elias Mettiji, som blir UARS förste juniorrepresentant någonsin på en nationell tävling (sprint-SM i Strömstad).

Efter två år av höga vågor på sjön Erken förläggs årets sommarträningsläger vid Siljansnäs Roddklubb i Dalarna, vilket visar sig vara en idyll för roddare. Linda Tjäders utmaning arrangeras för första gången i syfte att få fler att våga ro singelsculler. Segrar gör Frida Hasslung och Petter Ljungström.

Den 2 oktober genomfördes Universitetskapprodden och Högskolesprinten i Uppsala. UARS vann samtliga klasser i Universitetskapprodden men fick se sig besegrade i Högskolesprinten av LUMaH (i damklassen) och ARF (i herrklassen).

Härnösands roddklubb går i graven och UARS tar över en del gamla båtar, bland annat risig inriggare som fyndigt döps till “Herr Nöd”. Ett par av klubbens egna båtar (Star och Falukorven) skickas till en rehabiliteringsklinik och får välförtjänta ansiktslyft. En båttrailer införskaffas från Falkenbergs roddklubb.

Stadgarna skrivs om och utvecklas och UARS går med i Sveriges Akademikers Idrottsförbund (SAIF). I och med införandet av de nya stadgarna som träder i kraft året därpå döps styrelseuppdraget “Tränare” om till “Roddchef”.

Lassi Karonen slår svenska rekordet på roddmaskin. Den nya rekordtiden på 2000 meter lyder: 5.51.8.

Klubben slår medlemsrekord då medlemsantalet överstiger 80 aktiva medlemmar. 

Ordförande: Robert Beronius

Kassör, tillika vice ordförande: Anna Jentzen

Sekreterare: Mia Holm

Tränare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Materialförvaltare: Anders Brolin

Sjätte ledamot: Åsa Erlandsson

 

2005 Årets påskträningsläger (som sedemera är tradition) äger rum i Zürich (Schweiz) vid Nordiska Roddföreningen.

AKA-rodden arrangeras som en gren i Studentiaden (Student-SM).

Klubben slår medlemsrekord då antalet aktiva medlemmar överstiger 120. 

Årets sommarträningsläger äger rum i Siljansnäs för andra året i rad med ett rekordstort antal deltagare (över 30 st).

En i princip ny 4x/4- införskaffas till klubben 100 000 kr. Båten döps till UHB (Unge Herr Beronius), för att hedra Robert Beronius, som i mycket bidraget till det ekonomiska uppsving klubben upplevt under ett par goda ekonmiska år.

UARS damer ror hem klubbens första SM-guld i klassen 8+! Empacher åttan som kort och gott kallats Empen tidigare döps därefter om av damerna till Fyris Aurum.

Daniel Wolf-Watz väljs till klubbens sjunde hedersmedlem.

 

Ordförande: Anna Jentzen

Kassör, tillika vice ordförande: Åsa Erlandsson

Sekreterare: Andrea Alvin-Bjerkeryd

Roddchef: Robert Beronius

Materialförvaltare: Karl-Johan Hellblom

Sjätte ledamot: Erik Fröberg

 

2006 Ett herrlag representerar UARS på Head of the River Race (HORR) i London och klubben kommer på en hedervärd 243:e plats (av 406 lag) . Ett herrlag representerar även UARS på Head of the Charles regatta i Boston, USA. Klubben kommer på en mycket bra placering; 7:e plats. Deltagandet får stor uppmärksamhet i lokal media.

Årets påskträningsläger äger rum i Halmstad (Halmstad Rodd- och Gymnastikförening).

Årets sommarträningsläger äger rum i Siljansnäs för tredje året i rad med ett rekordstort antal deltagare, igen.

Klubbens båtpark växer ytterliggare: en 2- införskaffas, Vajdan (döps 2008 till Zürich ), liksom en 2x, Starline (döps 2008 till Siljan) samt en 1x (Gertrud). Samtliga båtar införskaffas direkt från fabrik. Senare under året införskaffas även två stycken klinkersbyggda inriggare från Kalmar Roddklubb i bättre begagnat skick. En gigg 4+ (Giggen) säljs.

Antalet aktiva medlemmar fortsätter hålla sig på en mycket hög nivå (ca 120 medlemmar).

En roddsektion bildas vid Stockholms nation, efter 100 år i dvala.

Klubben flyttar från sina lokaler på Vindbrovägen 7 samt Sandladan. Ett nytt klubbhus erhålls på Kamrersvägen 2 av Akademiska Hus. Tillfällig båtförvaring erbjuds på Ultuna campus, dock långt ifrån Fyrisån. Ett hårt slag för klubbens verksamhet.

 

Ordförande: Anna Jentzen

Kassör, tillika vice ordförande: Andrea Alvin-Bjerkeryd

Sekreterare: Martin Carlsson

Roddchef: Petter Ljungström

Materialförvaltare: Åsa Janlöv

Sjätte ledamot: David Widmark

 

2007 Det gamla klubbhuset på Vindbrovägen rivs.

Klubben bygger nytt båthus på 302m2 bredvid det gamla båthuset. I stort sett görs allt arbete helt idiellt av klubbens medlemmar under ledning av ordförande och byggherre Axel Strandell. Många långa kvällar sliter medlemmarna i strålkastarljuset för att bli klara innan vintern kommer och i början på november är det så pass klart att man går i vinterdvala. Men först firas förstås bygget och roddåret samt klubbens 15-års jubileum med en hejdundrande fest. 

Ordförande: Axel Strandell

Kassör, tillika vice ordförande: Sofia Dahlbäck

Sekreterare: William Wenkel

Roddchef: Anna Jentzen

Materialförvaltare: Kristian “Kribbe” Carlsson

Sjätte ledamot: Oscar Almgren

Bitr. roddchef: Petter Ljungström

 

2008 Det nya båthuset är inte helt färdigt, målning och en del saker så som hängrännor återstår, men under året blir det mesta klart. I övrigt är damernas fina insats vid Womans Head of the river och Anna-Malvinas dubbelseger i Farsta, tillsammans med solskenslägret i Siljansnäs, årets stora händelser. Årets påskläger återvänder till Nordiska roddföreningen i Zürich, Schweiz. Under året beslutar styrelsen att alla båtar som tidigare bara kallats för olika namn nu ska döpas och märkas upp med dess namn.

Robert Beronius väljs till klubbens åttonde hedersmedlem.

 

Ordförande: Anders Brolin

Kassör, tillika vice ordförande: Helena Back

Roddchef: Johanna Andersson

Materialchef: Hanna Eriksson

Sekreterare: Tuva Vamborg

6:e ledamot: Daniel Norin

Bitr Roddchef: Ida Andersson 

 

2009 (mer info kommer innom kort)

Anna Jentzen väljs till klubbens nionde hedersmedlem.

Petter Ljungströmväljs till klubbens åtionde hedersmedlem.

 

Ordförande: Anders Brolin

Kassör, tillika vice ordförande: Ida Andersson

Roddchef: Carl Olsson

Materialchef: Petter Ljungström

Sekreterare: Lena Edström

6:e ledamot: Lisa Henningsson

 

Styrelsen 2010

Ordförande: Thomas Goecke

Kassör: Johan Andersson

Materialchef: Markus "Linus" Jonsson

Sekreterare: Lena Edström

Roddchef: Helena Hehlke

6:e ledamot: Lisa Henningsson

 

Styrelsen 2011

Ordförande: Thomas Goecke
Kassör: Johan Andersson
Roddchef: Helena Hehlke
Materialchef: Camilla Persson
Sekreterare: Hans Lejdegård
Klubbhusansvarig: Petri Paavola
Informationsansvarig: Åsa Vinge

Styrelsen för 2012

Ordförande: Petri Paavola
Kassör: Eric Johansson
Roddchef: Anders Backéus
Materialchef: Johan Andersson
Sekreterare: Sofia Cassel
Klubbhusansvarig: Cathrine Axfors
Informationsansvarig: Martin Stigge

Styrelsen för 2013

Ordförande: Petri Paavola
Kassör: Denise Laskowski
Roddchef: vakant
Materialchef: Johan Andersson
Sekreterare: Karin Steffens
Klubbhusansvarig: Louise Nilsson
Informationsansvarig: Martin Stigge

Styrelsen för 2014

Ordförande: Bron Holloway
Kassör: Karin Steffens
Roddchef: Jenna Andersen / Carl Olsson
Materialchef: Johan Andersson
Sekreterare: Malin Erkas
Klubbhusansvarig: Sofia Persson
Informationsansvarig: Martin Stigge

 

Längsta styrelsekarriärer: (t.o.m. 2009-12-31)

Karl-Johan Lindholm: 5 år

Anders Brolin 5 år

Martin Lövström: 4 år

Tobias Lövström: 4 år

Anna Jentzen: 4 år

Petter Ljungström: 4 år

Robert Beronius: 3 år

Frida Hasslung (gift Wikström): 3 år

Mia Holm: 3 år

Uppdaterad: 18 JUL 2015 16:14 Skribent: Erik Lewin

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Kamrersvägen 2
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info