Hoppa till sidans innehåll

Medlemsavgifter


Medlemsrättigheter gäller endast om medlemsavgift har betalts för innevarande år. Den medlem som inte betalt medlemsavgift den 1 maj, anses ha begärt utträde ur föreningen och kommer avföras ur medlemsregistet.

Avgifter from 2018

Helår avser kalendår: 1/1 tom 31/12.
Halvår avser kalenderhalvår: 1/1 tom 30/6 eller 1/7 tom 31/12.

  • Fullbetalande medlem (aktiv roddare), helår: 1000 kr, halvår: 600 kr
  • Studenter (ej doktorander, aktiva roddare), helår: 700 kr, halvår: 500 kr
  • Juniormedlemmar (aktiva roddare), helår: 400 kr
  • Stödmedlemmar (ej aktiva), helår: 200 kr
Betalning sker till UARS plusgirokonto: 916022-7 (uppge vad betalningen avser och vem som betalar.)

Membership fees

Your privelages as a member are only valid if you have paid the membership fee for the this year. Members who have not paid the  membership fee by May 1st are considered to left the club, and will be removed from the club registry.

Membership fees from 2018

Full year is based on calender year: Jan 1st to Dec 31st.
Half year is also calender-based: Jan 1st to July 30th, or July 1st to Dec 31st.

  • Full-paying members (active rowers), full year: 1000 kr, half year: 600 kr
  • Students (not PhD students, active rowers), full year 700 kr, half year 500 kr
  • Junior members (active rowers), full year 400 kr
  • Supportive members (not active), full year: 200 kr
Payment is done to the UARS account IBAN: SE8395000099603409160227,Swift: NDEASESS (state what the payment is for, and who is paying).
Uppdaterad: 2018-01-02 13:23
Skribent: Erik Lewin

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS c/o Annegret Wahlicht c/o Nilsson, Salagatan 5B
75330 Uppsala

Besöksadress:
Kamrersvägen 2
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info