Hoppa till sidans innehåll

Klubbens historia 1992 och framåt


1992 

Två framstående roddare (Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg) flyttar till Uppsala för att studera vid Uppsala universitet. Vid kontakt med ULS if överenskoms att de båda herrarna får förvara en roddbåt i ULS if:s båthus (båtskjulet). Idéer om en kapprodd liknande den mellan Oxford och Cambridge föds och efter kontakter med framstående roddare genomförs en första Universitetskapprodden (UK-rodden) mellan Uppsala och Lund. Tävlingen äger rum i Malmö och består av ett herrlag från vardera lärosäte i 4+. I samband med detta bildas Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS) och likaså en studentroddsektion vid Malmö Roddklubb: Lunds Universitets Roddklubb (LURK). UARS grundare Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg väljs sedemera till klubbens två första hedersmedlemmar.

Styrelsen 1992

Ordförande: Elisabeth Gerber

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: -

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1993 

Roddverksamheten vid ULS if och VIf för en alltmer tynande tillvaro. Den roddverksamhet som bedrivs av UARS och som är öppen för studenter vid såväl Uppsala universitet som SLU tar över alltmer och dominerar verksamheten.

Styrelsen 1993

Ordförande: Lena Kallings

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: Ebba

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1994 

Styrelsen 1994

Ordförande: Anna

Kassör, tillika vice ordförande: Johan Lidberg

Sekreterare: -

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1995 

Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg deltar i rodd-VM i Finland för svenska landslaget (2-, lättvikt).

Styrelsen 1995

Ordförande: Jacob Herschlow

Kassör, tillika vice ordförande: Jesper Johnsson

Sekreterare: Hélène von Horn

Tränare: Karl-Johan Lindholm och Tobias Lövström

Materialförvaltare: Martin Lövström

 

1996 

Ett samarbetsavtal upprättas mellan UARS och ULS if samt VIf som går ut på att UARS ska bedriva roddträning i samband med “Nordisk Landskamp” för ULS if:s räkning och UARS får fri nyttjanderätt till båtparken, samt viss ekonomisk ersättning för att hålla båtarna i gott skick (2 500 kr från vardera ULS if och VIF).

Styrelsen 1996

Ordförande: Lena Malm

Kassör, tillika vice ordförande: Pär Anth

Sekreterare: Anna Deltén

Tränare: Tobias Lövström

Materialförvaltare: David van der Alphen

 

1997 

Martin Lövström och Ove Wattle väljs till klubbens tredje respektive fjärde hedersmedlem. Ove Wattle räknas som klubbens urfader, då han är den ende som varit med och rott i ULS if innan UARS ens var påtänkt.

Styrelsen 1997

Ordförande: Malin Löving

Kassör, tillika vice ordförande: Fredrik Elgh och Åsa Ericsson

Sekreterare: Helene Carlsen

Tränare: Karl-Johan Lindholm

Materialförvaltare: Hanno Roubroeks

 

1998 

Akademiskt Mästerskap i Rodd (AKA-rodden) arrangeras för första gången, med tävlingen mellan Stockholms nation och Göteborg nation i slutet av 1800-talet som förebild. Tävlingen är öppen för nybörjare från såväl Uppsala som övriga universitet och högskolor i Sverige.

Lena Malm väljs till klubbens femte hedersmedlem.

Styrelsen 1998

Ordförande: Åsa Ericsson

Kassör, tillika vice ordförande: Sanna Sainmaa

Sekreterare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Tränare: Sara Åström

Materialförvaltare: Matti Ohlsén

 

1999 

Med anledning av den nya tävlingen (AKA-rodden) behövs fler inriggare. Två inriggare hittas in en potatiskällare, där de legat sedan 1949. Till båtarnas 75-års jubileum renoveras båtarna och döps till Polly och Ester, efter det material de sedemera främst kommer att bestå utav (pollyester).

Styrelsen 1999

Ordförande: Tobias Lövström

Kassör, tillika vice ordförande: Linda Tjäder

Sekreterare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Tränare: Peter Wikström

Materialförvaltare: Markus “Linus” Jonsson

 

2000 

Universitetskapprodden arrangeras i storformat och lag bjuds in från Oxford och Cambridge. Ett av UARS största arrangemang genom tiderna. UARS-medlemmen Peter Wikström väljs in i Svenska Roddförbundets styrelse och blir därmed den första UARS-medlemmen att sitta i Svenska Roddförbundets styrelse. En studentroddssektion bildas inom Svenska Roddförbundet. Ytterliggare en styrelsepost införs i klubben: sjätte ledamot. Den sjätte ledamoten ska “vara styrelsen behjälplig”.

Styrelsen 2000

Ordförande: Tobias Lövström

Kassör, tillika vice ordförande: Emma Wallwork

Sekreterare: Ann-Sofie Ignell

Tränare: Jörgen Winnberg

Materialförvaltare: Petter Ljungström

Sjätte ledamot: Malin Eriksson

 

2001 

Från det att klubbens båtpark endast bestått av träbåtar och någon enstaka plastsingel införskaffas klubbens första kolfiberbåt, en gul Empacher (8+). Båten är en av dåtidens finaste 8+ i Sverige och båten kallas inledningsvis för “Empen” eller “Gulingen”. År 2005 döps båten till “Fyris Aurum”.

Styrelsen 2001

Ordförande: Linda Tjäder

Kassör, tillika vice ordförande: Malin Eriksson

Sekreterare: Jörgen Winnberg

Tränare: Staffan Sundström

Materialförvaltare: Lassi Karonen

Sjätte ledamot: Johan Ihrsén

 

2002 

Ett samarbete inleds med Akademiska hus, vilket bland annat medför ett klubbhus på Vindbrovägen 7. Ytterliggare en UARS-medlem väljs in i Svenska Roddförbundets styrelse: Staffan Sundström.

Tobias Lövström väljs till klubbens sjätte hedersmedlem.

Styrelsen 2002

Ordförande: Emma Wallwork

Kassör, tillika vice ordförande: Mia Holm

Sekreterare: Lotta Kjölvmark

Tränare: Karl-Anders Lindqvist

Materialförvaltare: Martin Bengtsson

Sjätte ledamot: Lassi Karonen (avgår efter halva året för att satsa på rodd på heltid, och ersätts då av Anders Brolin).

 

2003 

Klubbens första påskträningsläger anordnas, i Jönköping (Jönköpings roddklubb).

Akademiskt Mästerskap i Rodd (AKA-rodden) döps om till Akademiska Mästerskapen i Rodd med anledning av det nya samarbetsavtalet med Akademiska Hus. Tävlingen lockade 23 lag och 115 tävlingsdeltagare, som på grund av det höga vattenståndet fick ligga raklånga under passagen vid Skolbron. Den strida strömmen gjorde även att tre funktionärer ofrivilligt fick erfara en forsränning på en bryggorna. De plockas senare upp vid Nybron.

Båtbryggan förses med nytt flytmaterial och landgången förbättras avsevärt. I brist på byggmaterial byggdes istället strandkanten ut med följande bevingade ord: “Varde land och landet reste sig ur Fyrisån. Varde brygga och bryggan reste sig till nivå med det nya landet. Varde stabil och bryggorna förankrade sig i varandra. I skolen icke andra bryggor gagna, ty då må Fyrisån resa sig och bringa eder med sig ner i djupet. Vårda eder brygga och dev varar i tusen år. Får du en springa i foten skall du vända andra foten till”.

Året 2003 var de stora evenemangens år. Den 2 juni genomfördes Gymnasiekapprodden (GKR), en tävling mellan Uppsalas gymnasieskolor på Fyrisån i centrala Uppsala, för första gången. Den 13 september genomförs även Nordisk Studenkapprodd (NSK) för första gången sedan andra världskriget. UARS vann damklassen, medan ett annat svenskt lag knep segern i herrklassen (Chalmers högskola), dock med cox från UARS.

Samarbetet med ULS IF/VIF upphör, men i god stämning. UARS övertar ansvaret för samtliga befintliga båtar och samtliga träåror målas om i UARS klubbfärger. Sandladan byggs också om och får helt ny inredning med båtställningar. Ett nytt samarbete inleds med Universitetspersonalens Idrottsklubb (UIK) vid Uppsala universitet.

Ett sommarträningsläger genomförs på sjön Erken utanför Norrtälje. Vågorna gick höga!

En bättre begagnad Filippi 4x/4- tungvikt införskaffas till klubben och döps kort och gott till “Filippin”. (döps 2008 till “Berlin”)

Lunds universitets roddklubb (LURK) omorganiseras och slås ihop med Malmö högskola, varför klubben tar sig det nya namnet Lund Universitet ochMalmö Högskola (LUMaH). Universitetskapprodden äger rum i Malmö, där UARS vann samtliga klasser utom “herrar B”.

Styrelsen 2003

Ordförande: Robert Beronius

Kassör, tillika vice ordförande: Mia Holm

Sekreterare: Viveca Jansson

Tränare: Karin Wiklund

Materialförvaltare: Anders Brolin

Sjätte ledamot: Tove Jägerhök

 

2004 

Det nya klubbhuset på Vindbrovägen 7 gör det möjligt att anordna inomhusrodd under vinterhalvåret. Fyra roddmaskiner (Concept 2) införskaffas och inomhusrodden tar klubben till nya höjder. Klubben kommer på en andra plats i Svenska Roddförbundets inomhusserie.

Ett påskträningsläger anordnas för andra året i rad och en ny tradition är född i klubben. Årets påskträningsläger äger rum i Norrköping (Norrköping Roddklubb).

Jörgen Winnberg inväljs i Svenska Roddförbundets domarråd och blir därmed UARS första domare och representant i domarrådet.

Klubben inleder juniorverksamhet i begränsad skala och UARS förste junior genom tiderna blir 15-åriga Elias Mettiji, som blir UARS förste juniorrepresentant någonsin på en nationell tävling (sprint-SM i Strömstad).

Efter två år av höga vågor på sjön Erken förläggs årets sommarträningsläger vid Siljansnäs Roddklubb i Dalarna, vilket visar sig vara en idyll för roddare. Linda Tjäders utmaning arrangeras för första gången i syfte att få fler att våga ro singelsculler. Segrar gör Frida Hasslung och Petter Ljungström.

Den 2 oktober genomfördes Universitetskapprodden och Högskolesprinten i Uppsala. UARS vann samtliga klasser i Universitetskapprodden men fick se sig besegrade i Högskolesprinten av LUMaH (i damklassen) och ARF (i herrklassen).

Härnösands roddklubb går i graven och UARS tar över en del gamla båtar, bland annat risig inriggare som fyndigt döps till “Herr Nöd”. Ett par av klubbens egna båtar (Star och Falukorven) skickas till en rehabiliteringsklinik och får välförtjänta ansiktslyft. En båttrailer införskaffas från Falkenbergs roddklubb.

Stadgarna skrivs om och utvecklas och UARS går med i Sveriges Akademikers Idrottsförbund (SAIF). I och med införandet av de nya stadgarna som träder i kraft året därpå döps styrelseuppdraget “Tränare” om till “Roddchef”.

Lassi Karonen slår svenska rekordet på roddmaskin. Den nya rekordtiden på 2000 meter lyder: 5.51.8.

Klubben slår medlemsrekord då medlemsantalet överstiger 80 aktiva medlemmar. 

Styrelsen 2006

Ordförande: Robert Beronius

Kassör, tillika vice ordförande: Anna Jentzen

Sekreterare: Mia Holm

Tränare: Frida Hasslung (gift: Wikström)

Materialförvaltare: Anders Brolin

Sjätte ledamot: Åsa Erlandsson

 

2005 

Årets påskträningsläger (som sedemera är tradition) äger rum i Zürich (Schweiz) vid Nordiska Roddföreningen.

AKA-rodden arrangeras som en gren i Studentiaden (Student-SM).

Klubben slår medlemsrekord då antalet aktiva medlemmar överstiger 120. 

Årets sommarträningsläger äger rum i Siljansnäs för andra året i rad med ett rekordstort antal deltagare (över 30 st).

En i princip ny 4x/4- införskaffas till klubben 100 000 kr. Båten döps till UHB (Unge Herr Beronius), för att hedra Robert Beronius, som i mycket bidraget till det ekonomiska uppsving klubben upplevt under ett par goda ekonmiska år.

UARS damer ror hem klubbens första SM-guld i klassen 8+! Empacher åttan som kort och gott kallats Empen tidigare döps därefter om av damerna till Fyris Aurum.

Daniel Wolf-Watz väljs till klubbens sjunde hedersmedlem.

Styrelsen 2005

Ordförande: Anna Jentzen

Kassör, tillika vice ordförande: Åsa Erlandsson

Sekreterare: Andrea Alvin-Bjerkeryd

Roddchef: Robert Beronius

Materialförvaltare: Karl-Johan Hellblom

Sjätte ledamot: Erik Fröberg

 

2006 

Ett herrlag representerar UARS på Head of the River Race (HORR) i London och klubben kommer på en hedervärd 243:e plats (av 406 lag) . Ett herrlag representerar även UARS på Head of the Charles regatta i Boston, USA. Klubben kommer på en mycket bra placering; 7:e plats. Deltagandet får stor uppmärksamhet i lokal media.

Årets påskträningsläger äger rum i Halmstad (Halmstad Rodd- och Gymnastikförening).

Årets sommarträningsläger äger rum i Siljansnäs för tredje året i rad med ett rekordstort antal deltagare, igen.

Klubbens båtpark växer ytterliggare: en 2- införskaffas, Vajdan (döps 2008 till Zürich ), liksom en 2x, Starline (döps 2008 till Siljan) samt en 1x (Gertrud). Samtliga båtar införskaffas direkt från fabrik. Senare under året införskaffas även två stycken klinkersbyggda inriggare från Kalmar Roddklubb i bättre begagnat skick. En gigg 4+ (Giggen) säljs.

Antalet aktiva medlemmar fortsätter hålla sig på en mycket hög nivå (ca 120 medlemmar).

En roddsektion bildas vid Stockholms nation, efter 100 år i dvala.

Klubben flyttar från sina lokaler på Vindbrovägen 7 samt Sandladan. Ett nytt klubbhus erhålls på Kamrersvägen 2 av Akademiska Hus. Tillfällig båtförvaring erbjuds på Ultuna campus, dock långt ifrån Fyrisån. Ett hårt slag för klubbens verksamhet.

Styrelsen 2006

Ordförande: Anna Jentzen

Kassör, tillika vice ordförande: Andrea Alvin-Bjerkeryd

Sekreterare: Martin Carlsson

Roddchef: Petter Ljungström

Materialförvaltare: Åsa Janlöv

Sjätte ledamot: David Widmark

 

2007 

Det gamla klubbhuset på Vindbrovägen rivs.

Klubben bygger nytt båthus på 302m2 bredvid det gamla båthuset. I stort sett görs allt arbete helt idiellt av klubbens medlemmar under ledning av ordförande och byggherre Axel Strandell. Många långa kvällar sliter medlemmarna i strålkastarljuset för att bli klara innan vintern kommer och i början på november är det så pass klart att man går i vinterdvala. Men först firas förstås bygget och roddåret samt klubbens 15-års jubileum med en hejdundrande fest. 

Styrelsen 2007

Ordförande: Axel Strandell

Kassör, tillika vice ordförande: Sofia Dahlbäck

Sekreterare: William Wenkel

Roddchef: Anna Jentzen

Materialförvaltare: Kristian “Kribbe” Carlsson

Sjätte ledamot: Oscar Almgren

Bitr. roddchef: Petter Ljungström

 

2008 

Det nya båthuset är inte helt färdigt, målning och en del saker så som hängrännor återstår, men under året blir det mesta klart. I övrigt är damernas fina insats vid Womans Head of the river och Anna-Malvinas dubbelseger i Farsta, tillsammans med solskenslägret i Siljansnäs, årets stora händelser. Årets påskläger återvänder till Nordiska roddföreningen i Zürich, Schweiz. Under året beslutar styrelsen att alla båtar som tidigare bara kallats för olika namn nu ska döpas och märkas upp med dess namn.

Robert Beronius väljs till klubbens åttonde hedersmedlem.

Styrelsen 2008

Ordförande: Anders Brolin

Kassör, tillika vice ordförande: Helena Back

Roddchef: Johanna Andersson

Materialchef: Hanna Eriksson

Sekreterare: Tuva Vamborg

6:e ledamot: Daniel Norin

Bitr Roddchef: Ida Andersson 

 

2009

Styrelsen 2009

Ordförande: Anders Brolin

Kassör, tillika vice ordförande: Ida Andersson

Roddchef: Carl Olsson

Materialchef: Petter Ljungström

Sekreterare: Lena Edström

6:e ledamot: Lisa Henningsson

Anna Jentzen väljs till klubbens nionde hedersmedlem.

Petter Ljungströmväljs till klubbens tionde hedersmedlem.

 

2010

Styrelsen 2010

Ordförande: Thomas Goecke

Kassör: Johan Andersson

Materialchef: Markus "Linus" Jonsson

Sekreterare: Lena Edström

Roddchef: Helena Hehlke

6:e ledamot: Lisa Henningsson

 

2011

Styrelsen 2011

Ordförande: Thomas Goecke

Kassör: Johan Andersson

Roddchef: Helena Hehlke

Materialchef: Camilla Persson

Sekreterare: Hans Lejdegård

Klubbhusansvarig: Petri Paavola

Informationsansvarig: Åsa Vinge

 

2012

Styrelsen för 2012

Ordförande: Petri Paavola

Kassör: Eric Johansson

Roddchef: Anders Backéus

Materialchef: Johan Andersson

Sekreterare: Sofia Cassel

Klubbhusansvarig: Cathrine Axfors

Informationsansvarig: Martin Stigge

 

2013

Styrelsen för 2013

Ordförande: Petri Paavola

Kassör: Denise Laskowski

Roddchef: vakant

Materialchef: Johan Andersson

Sekreterare: Karin Steffens

Klubbhusansvarig: Louise Nilsson

Informationsansvarig: Martin Stigge

 

2014

Styrelsen för 2014

Ordförande: Bron Holloway

Kassör: Karin Steffens

Roddchef: Jenna Anderson / Carl Olsson

Materialchef: Jakob Björnberg

Sekreterare: Malin Erkas

Klubbhusansvarig: Sofia Persson

Informationsansvarig: Martin Stigge

 

2015

Styrelsen för 2015

 

Ordförande: Emma Andersson

Kassör: Lutz Ahrens 

Roddchef: Billy and Steffi 

Materialchef: Jenna Senecal

Sekreterare: Malin Erkas 

Klubbhusansvarig: Salvador / Jonathan Eriksson 

Informationsansvarig: Erik Lewin 

 

2016

 

Styrelsen för 2016 

Ordförande: Emma Andersson

Kassör: Lutz Ahrens 

Roddchef: Luke Kelly 

Materialchef: Stephan Köhler 

Sekreterare: Malin Erkas 

Klubbhusansvarig: Jonathan Eriksson 

Informationsansvarig: Erik Lewin 

 

2017

Styrelsen för 2017 

Ordförande: Erik Lewin

Kassör: Lutz Ahrens 

Roddchef: -

Materialchef: -

Sekreterare: Malin Asplund 

Klubbhusansvarig: -

Informationsansvarig: -

 

2018

Styrelsen för 2018 

Ordförande: Todd Johansson 

Kassör: Annegret Wahlicht

Roddchef:  Oliver Degerstedt och Max Schön 

Materialchef:  Erik Lewin

Sekreterare: Malin Asplund

Klubbhusansvarig: Lutz Ahrens 

Informationsansvarig: Julia Sandgren och Lisa Emerich 

 

2019

Styrelsen för 2019 

Ordförande: Todd Johansson 

Kassör: Annegret Wahlicht 

Roddchef: Oliver Degerstedt 

Materialchef: Jonas Berglund 

Sekreterare:  Holly Redman 

Klubbhusansvarig: Julia Sandgren

Informationsansvarig: Lisa Emerich 

 

2020

Styrelsen för 2020 

Ordförande: Emma Andersson 

Kassör: Annegret Wahlicht

Roddchef: Oliver Degerstedt 

Materialchef: Julia Sandgren 

Sekreterare: Holly Redman 

Klubbhusansvarig: - 

Informationsansvarig: Malin Asplund-Hammarstrand

2021

Styrelsen för 2021

Ordförande: Oliver Degerstedt

Kassör: Max Vieler

Roddchef: Pia Brinkschulte

Materialchef: Pascal Kaiser

Sekreterare: Maria Gunnarsson

Klubbhusansvarig: Viking Freij

Informationsansvarig: Malin Asplund-Hammarstrand

 

Längsta styrelsekarriärer (t.o.m. 2021-12-31)

Anders Brolin: 5 år

Karl-Johan Lindholm: 5 år

Lutz Ahrens: 4 år 

Johan Andersson: 4 år 

Malin Asplund-Hamarstrand: 4 år

Anna Jentzen: 4 år

Oliver Degerstedt: 4 år

Erik Lewin: 4 år 

Petter Ljungström: 4 år

Martin Lövström: 4 år

Tobias Lövström: 4 år

Emma Andersson: 3 år 

Robert Beronius: 3 år

Malin Erkas: 3 år 

Frida Hasslung (gift Wikström): 3 år

Mia Holm: 3 år

Julia Sandgren: 3 år 

Annegret Wahlicht: 3 år 

Uppdaterad: 18 JUL 2015 16:14 Skribent: Malin Asplund

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info