Hoppa till sidans innehåll

Medlemsavgifter/ Membership fees


Avgifter fr.o.m. 2022

Helår avser kalendår: 1/1 tom 31/12.
Halvår avser kalenderhalvår: 1/1 tom 30/6 eller 1/7 tom 31/12.

Medlemsrättigheter gäller endast om medlemsavgift har betalts för innevarande år. Våra avgifter inkluderar 200 kr medlemskapsavgift, som måste betalas för att utnyttja klubbens utrustning och för att rösta på klubbens årsmöte. Den medlem som inte betalt medlemsavgift den 1 maj, anses ha begärt utträde ur föreningen och kommer tas bort ur medlemsregistet. Ansök om medlemskap här.

Vi har fyra olika sätt att bli medlem.  Vi skiljer också mellan aktiva roddare, studentroddare (ej doktorander) och juniormedlemmar.

Man kan också börja under året, men ett medlemskap slutar alltid den 31/12. Däreför kan man inte bli medlem för bara en eller två månader. Kontakta kassören i förväg om du vill börja medlemskapet under året.

Korttids-/Sommarroddtillstånd: Tillstånd att använda klubbens material för 30 på varandra följande dagar, inget medlemskap och ingen tävlingslicens. En behöver kontakta roddchefen i förväg för att blir godkänd i roddkunskap. 

  • Fullbetalande medlem (aktiv roddare), helår: 1 500 kr, halvår: 1 000 kr, början under året 125 kr/månad + 200 kr (exempel från 1/5: 1200 kr totalt, eller 1/11: 450 kr totalt
  • Studenter (ej doktorander, aktiva roddare), helår: 1 000 kr, halvår: 800 kr, början under året 100 kr/månad + 200 kr (exempel från 1/5: 1000 kr totalt, eller 1/11: 400 kr totalt)
  • Juniormedlemmar (aktiva roddare), helår: 400 kr
  • Stödmedlemmar (ej aktiva), helår: 200 kr
  • Korttids-/Sommarroddtillstånd (30 på varandra följande dagar, inget medlemskap och ingen tävlingslicens och försäkring): 400 kr (300 kr för studenter, ej doktorander)

Betalning sker till UARS Bankgiro: 300-7440

Eller SWISH: 123 567 35 95

Eller IBAN: SE02 8000 0838 1669 4226 3986 BIC: SWEDSESS

(Ref: uppge vad betalningen avser och vem som betalar.)

Vi frågor, skicka ett mejl till vår kassör

Fees from 2022

Full year means calendar year: 1/1 until 31/12

Half year means calendar half year: 1/1 until 30/6 or 1/7 until 31/12

Our memberships include a 200 kr mandatory membership fee which has to be paid for a complete membership. Only rowers who have paid the membership fee may use the club's equipment and enjoy other benefits of the club. The Members who have not paid the fee by 1st May will be regarded as requesting the termination of their membership and will be removed from the database. Apply for membership here.

We have four different ways to become an active member, which also differ between active rowers, students (no PhD-students) and junior rowers.

The rolling membership always ends with the 31/12. Hence it is possible to become a member on the 1/5, or the 1/11. However, it is not possible to be member for only one month.

Short time / Summer rowing allowance: 30 consecutive days to use the club’s equipment, without the racing license or the insurance. Please get in touch with rowing captain beforehand so we can ensure that you know rowing well enough.

  • Fully paying member (active rower, including the 200 kr), annual: 1 500 kr, half-year: 1 000 kr, rolling period: 125 kr/month + 200 kr (example: from 1/5: 1 200 kr, or 1/11: 450 kr)
  • Students (not PhD-candidates, active rowers including the 200), annual: 1 000 kr, half-year: 800 kr, rolling period: 100 kr/month + 200 kr (example: from 1/5: 1000 kr, or 1/11: 400 kr)
  • Junior (active rowers), annual: 400 kr
  • Supporting members (not active rowers), annual: 200 kr
  • Shorttime / Sommer rowing allowance (30 consecutive days, no membership and no race license and insurance): 400 kr (300 kr for students, not PhD)


Payment to UARS bankgiro: 300-7440

Or SWISH: 123 567 35 95

Or IBAN: SE02 8000 0838 1669 4226 3986 BIC: SWEDSESS

(Write what the payment is for and who is making the payment) 

If you have any questions please send an email to our treasurer.

  

 

Uppdaterad: 04 MAR 2018 17:49 Skribent: Malin Asplund-Hammarstrand

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info