Hoppa till sidans innehåll

Medlemsavgifter/ Membership fees


Medlemsrättigheter gäller endast om medlemsavgift har betalts för innevarande år. Den medlem som inte betalt medlemsavgift den 1 maj, anses ha begärt utträde ur föreningen och kommer avföras ur medlemsregistet. Ansök om medlemskap här.

Avgifter fr.o.m. 2020

Helår avser kalendår: 1/1 tom 31/12.
Halvår avser kalenderhalvår: 1/1 tom 30/6 eller 1/7 tom 31/12.

  • Fullbetalande medlem (aktiv roddare), helår: 1200 kr, halvår: 700 kr
  • Studenter (ej doktorander, aktiva roddare), helår: 800 kr, halvår: 600 kr
  • Juniormedlemmar (aktiva roddare), helår: 400 kr
  • Stödmedlemmar (ej aktiva), helår: 200 kr
Betalning sker till UARS Bankgiro: 300-7440
Eller SWISH: 123 567 35 95
(Ref: uppge vad betalningen avser och vem som betalar.)
Only rowers who have paid the membership fee may use the club's equipment and enjoy other benefits of membership. Members who have not paid the fee by 1st May will be regarded as requesting the termination of their membership and will be removed from the database. Apply for membership here.

Fees from 2020

Full year means calendar year: 1/1 until 31/!2

Half year means calendar half year: 1/1 until 30/6 or 1/7 until 31/12

  • Fully paying member (active rower), annual: 1200 kr, half-year: 700 kr
  • Students (not PhD-candidates, active rowers), annual: 800 kr, half-year: 600 kr
  • Junior (active rowers), annual: 400 kr
  • Supporting members (not active rowers), annual: 200 kr


Payment to UARS bankgiro: 300-7440

Or SWISH: 123 567 35 95

(Write what the payment is for and who is making the payment) 

If you need IBAN etc. please send an email to our treasurer.

Uppdaterad: 04 MAR 2018 17:49 Skribent: Malin Asplund-Hammarstrand

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info