Hoppa till sidans innehåll

Roddregler


Följande regler har satts upp för att säkerställa säkerheten för UARS roddare, och för att minimera risken för skador på våra båtar och annan materiel.

Säkerhet 

 • Simkunnighet är ett krav 
 • Vi går inte ut på vattnet vid åskväder, eller om vi hör åska
 • Vid starka vindar (>8m/s  vind hastighet och/eller vindbyar >15 m/s) är minst fyra år blad starkt rekommenderat
 • Den enskilde roddaren är personligen ansvarig för sin egna hälsa och säkerhet. Det är därför viktigt att båten kontrolleras innan rodd (extra viktigt är att säkerställa att årtullarna är stängda)
 • Alla materialskador ska anmälas till materialchefen (This is a mailto link) tillsammans med beskrivning av vad som hänt.
 • Det är olagligt att ro i mörkret utan korrekta lysen, och regeln i klubben är VI INTE ROR I MÖRKRET
 • Vinterrodd sker generellt mellan november och april. Vatten temperaturerna vid UARS bryggan och Flottsund mäts regelbundet och när de understiger <6°C och <5°C gäller ytterligare regler 

→ Om det är is på ån eller nära bryggan så ror vi inte 

→ Kategori 1 roddare får bara ro i inriggare med en erfaren styrman, och hela besättningen måste bära flytväst. 

→ Enbart båtar med minst 4 åror får användas utan följebåt (1x och 2- kräver följebåt)

→ Flytvästar och reflexvästar är ett krav

→ Vilka båtar som får användas för vinterrodd utlyses efter diskussioner mellan material och träningskommiteerna. Detta beror på vattenståndet i Fyris, ström och mängden skräp i vattnet. Tänk på att om båtar blir skadade under vintern går det ofta inte att reparera skadorna förrän vädret blir varmare.

Rowing rules

These rules MUST be followed for the safety of the rowers, and for the condition of rowing equipment.

Safety

 • Rowers must be able to swim.
 • We do not go out on the water if there are thunderstorms, or if we hear thunder.
 • In strong winds (>8m/s wind speed and/or gusts of >15 m/s) a four blade minimum is strongly encouraged.
 • Each rower is responsible for his or her own health and safety. Therefore, it is important that each rower check the boat before taking it out (especially check that the oarlocks are closed).
 • All damages must be reported to materialchef immediately, together with a description of the cause of damage.
 • It is illegal to row boats in the dark without correct lights, and the rule in the club is that WE DO NOT ROW AFTER DARK.
 • Winter rowing generally takes place between November and April. The water temperatures at the UARS dock and Flottsund bridge are then regularly monitored and when these are below <6°C and <5°C respectively, the following additional rules apply:

→ If there is ice on the river or close to the dock we do not row.

→ Stage 1 rowers are only allowed on the water in an inrigger with an experienced cox, and everyone in the boat must wear life jackets.

→ Only boats with at least 4 blades can be used without a follow boat (1x and 2- will require a follow boat).

→ Life jackets and high visibility vests are a requirement

→ Boat categories available for winter rowing will be announced after discussions between the materials and training committees. This is dependent on the Fyris water level, current and amount of debris floating in the river. Keep in mind that if a boat is damaged in winter it often cannot be repaired until outdoor temperatures rise later in spring (gel-coat repairs).Uppdaterad: 17 MAR 2017 18:47 Skribent: Malin Asplund-Hammarstrand

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info